Huishoudelijk reglement

HUISREGELS CLUBHUIS 2021

 

 

 1. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in het clubhuis of de terrassen van het clubhuis.


 1. Conform de wet mag er in het clubhuis niet meer gerookt worden.


 1. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  - Jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
  - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  - Personen jonger dan 18 jaar


 1. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.


 1. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger verzocht het clubhuis te verlaten.


 1. Prijsacties die het gebruik van alcohol in het clubhuis stimuleren zijn niet toegestaan.


 1. Consumpties kunnen gepind worden, anders moet er contant worden afgerekend. Alle barbonnen moeten voor vertrek op dezelfde dag afgerekend zijn.


 1. Glaswerk moet binnen of op de terrassen blijven.


 1. Help de barmedewerkers door het clubhuis netjes achter te laten, een schoner clubhuis begint bij jezelf.


 1. TLTC is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade aan goederen.

 

 1. Geen wapens of drugs toegestaan op het terrein van TLTC.

Openingstijden clubhuis: 09.00 tot 24.00 wanneer er tennis gerelateerde activiteiten zijn.

 

 

Schenktijden alcohol van: 12.00 tot 24.00 uur