Bar

Sportvrienden en Sportvriendinnen,

Met de Barcommissie (Barcie) proberen we u allen van uw natje en droogje te voorzien op onze club. Gezien het feit, dat de club aan het groeien is en de groep recreanten dus groter wordt, zullen we voor de bezetting van de bar een beroep op u gaan doen. Er is een bardienstplanner op de dienstenplanning van de KNLTB website.

Ieder lid dat gebruik wenst te maken van de bar vóór of ná een lekker potje tennis op tijden dat er geen barbezetting is, dient hiervoor de sleutel op te halen en weer terug te brengen bij een lid van de Barcie.

Regels voor het in gebruik nemen van de bar door de leden:

  1. Consumpties dienen op naam en datum genoteerd te worden m.b.v. de aanwezige barbonnen en vóór vertrek gepind of contant afgerekend te worden. U laat uw betaalde bon [op de bon ‘betaald’ zetten] achter door deze in de kas of door de gleuf van de kluis te gooien, zodat de BarCie kan zien wat er wordt verbruikt. Vertrouwen staat hierin centraal. Bij misbruik van dit vertrouwen zal het bestuur overwegen of er actie moet worden ondernomen.

  2. Tijdens de competitiedagen wordt vooraf bepaald of de bar geregeld wordt door niet spelende leden, wie wanneer dienst heeft staat in de bardienst planner van 2021.

  3. Tijdens evenementen, toernooien, etc. zal de BarCie een beroep doen op de leden om de bar te bezetten. Er zal altijd iemand van de BarCie aanwezig zijn.

  4. Wij zouden het ook zeer op prijs stellen als men na aanwezigheid in het clubhuis alle afval in de afvalbakken gooit en het gebruikte glaswerk schoonmaakt. Koffiekoppen en dergelijke kunnen in de vaatwasser worden gezet en deze kan aangezet worden. Indien de afwasmachine met schone spullen staat deze graag uitruimen voordat er vuile vaat ingezet wordt. Op deze manier hoeft uw opvolger dit niet te doen en voorkomen we dat ons clubhuis een rommel wordt.

  5. Achter de bar naast de ijskasten bevindt zich een map met duidelijke instructies omtrent de bar en de keuken.

  6. Alvast hartelijk dank voor uw inzet en veel tennisplezier gewenst.


Met een sportieve groet van de BarCie.