Bar

Sportvrienden en Sportvriendinnen,

Met de Barcommissie (BarCie) proberen we u allen van uw natje en droogje te voorzien op onze club. Gezien het feit, dat de club aan het groeien is en de groep recreanten dus groter wordt, zullen we voor de bezetting van de bar een beroep op u gaan doen. Er is een bardienstplanner op het elektronisch afhangbord JIBA, waarop staat wanneer de bar geopend is.

Ieder lid dat gebruik wenst te maken van de bar vóór of ná een lekker potje tennis op tijden dat er geen barbezetting is, dient hiervoor de sleutel op te halen en weer terug te brengen bij een lid van de Barcie

Regels voor het in gebruik nemen van de bar door de leden:

  1. Consumpties dienen op naam en datum genoteerd te worden m.b.v. de aanwezige barbonnen en vóór vertrek te worden afgerekend. U laat uw betaalde bon [op de bon ‘betaald’ zetten] achter door deze door de gleuf van de kluis te gooien, zodat de BarCie kan zien wat er wordt verbruikt. Vertrouwen staat hierin centraal. Bij misbruik van dit vertrouwen zal het bestuur overwegen of er actie moet worden ondernomen.
  2. Tijdens de competitiedagen op zondag en op woensdagmiddag wordt de bar geregeld door niet spelende leden, wie wanneer dienst heeft staat in de bardienst planner 2020.  Voor de woensdagochtend, woensdagavond en vrijdagavond competitie geldt, dat de sleutels opgehaald dienen te worden door de teamcaptain bij één van de BarCie leden. Vanzelfsprekend brengt u deze de sleutels ook weer terug bij de betreffende persoon.
  3. Tijdens evenementen, toernooien, etc. zal de BarCie een beroep doen op de leden om de bar te bezetten.  Er zal altijd iemand van de BarCie aanwezig zijn.
  4. Wij zouden het ook zeer op prijs stellen als men na aanwezigheid in het clubhuis alle afval in de afvalbakken gooit en het gebruikte glaswerk schoonmaakt. Koffiekoppen en dergelijke kunnen in de vaatwasser worden gezet en deze kan aangezet worden. Indien de afwasmachine met schone spullen staat deze graag uitruimen voordat er vuile vaat ingezet wordt. Op deze manier hoeft uw opvolger dit niet te doen en voorkomen we dat ons clubhuis een rommel wordt.
  5. Achter de bar naast de ijskasten bevindt zich een map met duidelijke instructies omtrent de bar en de keuken.
  6. Alvast hartelijk dank voor uw inzet en veel tennisplezier gewenst.

Met sportieve groet van de BarCie

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 616 294

Tielse L.T.C.

Laan van Westroyen 75
4002 GW Tiel