TLTC Nieuwsbrief

Nieuwsbrief TLTC december 2022

 

 

Beste TLTC’ers,

 

Alweer een jaar voorbij. Je hoort het iedereen zeggen, wat gaat het snel. Het lijkt wel of alles tegenwoordig sneller gaat. Dat is niet zo, een uur is toch nog steeds een uur, maar het lijkt wel zo of een uur nog maar 45 minuten heeft.

Terugkijkend hebben we best een goed jaar achter de rug. Een korte terugblik:

Begin van het jaar waren er nog wat naweeën van de Coronamaatregelen.

Op 20 maart werd een jeugdevenement georganiseerd door de Jeugdcommissie, 21 deelnemers en zeer geslaagd.

In de voorjaarscompetitie is het gemengd team zondag 6e klasse kampioen geworden.

Zondag 3 juli heeft tennisschool Henk de Boom een toernooi voor startende senioren georganiseerd waaraan ook ieder lid kon deelnemen. Ook deze dag was bijzonder druk bezet en voor herhaling vatbaar.

Het 29e Fruit Dubbel toernooi (16 t/m 24 juli 2022) is zeer succesvol geweest; prachtig weer, heel erg gezellig en aardig wat sponsors en vrijwilligers die het toernooi succesvol hebben gemaakt.

In de najaarscompetitie is het juniorenteam Geel 11-14 jaar kampioen geworden.

Vanaf 4 november zijn we gestart met een zeer gezellige vrijdagavond toss. Iedereen kan hieraan deelnemen.

De verbouwing van het clubhuis is eindelijk zo goed als afgerond. Het ziet er heel netjes uit en nu gaan we langzamerhand de binnenkant aanpakken. Ook de baanverlichting is op orde en vernieuwd. Hier kunnen we weer zo’n 15 jaar mee verder.

Voor komend jaar staat het plaatsen van de zonnepanelen (medio februari) op de rol en kijken we of we helemaal van het gas afkunnen door het plaatsen van een boiler voor de douches.

 

 

In memoriam

Op 2 december is Didi van Versendaal – Heuff overleden. Didi was de echtgenote van oud voorzitter (1970 – 1982) Goos van Versendaal.

 

 

Algemene ledenvergadering

Op 23 november is de Algemene Ledenvergadering gehouden. De opkomst was zeer matig, totaal 16 leden en dat is teleurstellend. Enkele highlights:

 • Financieel is 2021 positief geëindigd, vooral dankzij subsidies van de overheid door Corona.

 • 2022 lijkt ook positief te eindigen.

 • 2023 staat in het teken van sponsoring. De sponsorcommissie is nieuw leven ingeblazen mede door hulp van Huib van Bommel. In 2023 gaat de commissie vol gas geven.

 • Contributie blijft voor 2023 ongewijzigd.

 • Nieuwe en noodzakelijk inkomsten dienen vooral te gaan komen uit sponsorgelden.

 • Op alle fronten is hulp van de leden nodig. Hieronder verder uitleg.

 

Bijdrage

Je hoort van initiatieven dat mensen de energiebijdrage van 2 x € 190 (of een deel) aan hun sportvereniging schenken, omdat ze het zelf niet echt nodig hebben. Ik dacht: omdat wij best nog e.e.a. willen aanpassen en verbeteren en daar serieus geld voor nodig hebben, waarom niet bij ons? Dus als u ons een warm hart toedraagt en het kan missen? Bij voorbaat dank.

 

 

 

Extra handjes nodig

We hebben extra handjes nodig en vragen daarom uw hulp. De nood begint hoog te worden.

Het is jouw club en zonder hulp op de diverse fronten redden we het niet.

Al eerder is in de nieuwsbrief hier aandacht voor gevraagd. Het kost veel minder tijd dan u denkt en er is meestal wel wat werk waar u kan helpen. Dus meld u aan.

Bestuur:

 • Er is een vacature voor secretaris met evt. aanvullende taken.

 • De meeste huidige bestuursleden zitten er al meerdere jaren in hun functie. Allen geven zij aan dat op termijn hun functies willen overdragen.

Overige open plaatsen

 • Harry Hesseling blijft in het bestuur en blijft het baanonderhoud doen en maar voor de bar- en accommodatie zoeken we vervanging

 • Ron Henneman blijft in het bestuur als voorzitter van de Technische commissie maar voor media- en marketing zoeken we vervanging.

 • Vooral de Jeugdcommissie heeft handjes nodig, dus graag doen we een beroep op ouders van de jeugd om eens te informeren waar je kunt helpen.

 • Hulp bij bardiensten blijft moeizaam. Dus ook hier een beroep op allen om je steentje bij te dragen.

 

Contributie

Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie?

 

Aandachtpuntjes

Vriendelijk verzoek aan degene die als laatste van het park gaat, er op te letten dat de deur van het clubhuis (naar de kleedkamers) op slot is.

 

Sluiting banen

De banen zijn nu gesloten door de weersomstandigheden, ook staat groot onderhoud gepland wat ook afhankelijk is van het weer. Zodra er gespeeld kan worden ontvangt u een E-mail. Bovendien kunt u in de app zien of de banen geopend zijn. Tot slot kunt u aan de ketting op het hek zien dat er niet gespeeld kan worden en dat het hele park gesloten is.

 

 

Ik wens u hele fijne dagen en een gezond, en sportief nieuwjaar.

 

 

Bert Valkenet
Voorzitter TLTC