stemmen over fusie met TC Groenendaal

28 april 2024


Op 20 juni om 20:00 uur in het clubhuis van TLTC vindt een bijzondere ALV plaats, waarbij toestemming wordt gevraagd aan de seniorleden voor fusie met TC Groenendaal.

Voor een geldig besluit op 20 juni is stemming nodig door 2/3 van het seniorenledenbestand. Voor de fusie is 2/3 van die stemmen vóór fusie nodig.

Daarom verzoeken wij je met klem om naar deze bijzondere ALV te komen.

 

 

Nieuwscategorieën